Osoby online: 10539| Zarejestrowani: 31745| Kobiet: 13015| Mężczyzn: 17460| Par: 1270| Na czacie: 159
Pomoc| Informacje | Kontakt

Regulamin

Regulamin portalu erocuda.pl

§1. Postanowienia ogólne


Niniejszy regulamin określa ogólne warunki korzystania z Serwisu randkowego erocuda.pl, znajdującego się pod adresem URL www.erocuda.pl
 
Każda osoba dokonująca rejestracji w serwisie staje się jego Użytkownikiem i oświadcza, iż zapoznała się z Regulaminem Serwisu i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
Rejestracja w Serwisie wymaga od Użytkownika posiadania aktywnego i sprawnego konta poczty elektronicznej email.
Użytkownik poprzez wypełnienie formularza rejestracji i zaznaczenie okienka wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Ustawę o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) przez Administratora w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu i świadczonych na jego podstawie usług. Użytkownik oświadcza, iż zapoznał się z Polityką ochrony prywatności.
 [email protected]
Gromadzone są jedynie dane osobowe podane przez Użytkownika dobrowolnie w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu oraz usług świadczonych na jego podstawie, oraz w celach promocyjnych i marketingowych.
Użytkownik w każdej chwili ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawienia oraz żądania ich usunięcia;
Administrator informuje, iż Użytkownik nie ma obowiązku podania swoich danych osobowych, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia wykonanie wobec Użytkownika usług określonych w Regulaminie.
Zgromadzone dane podlegają starannej ochronie, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym zapewnić właściwy stopień bezpieczeństwa.
Każdy rejestrujący się Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie na podany przez siebie adres email informacji związanych ze świadczonymi na jego rzecz usługami oraz zawiadomień o zmianach w niniejszym Regulaminie.
Inne informacje dotyczące działania Serwisu, a także zawierające informację handlową o nowych produktach lub usługach Serwisu, o promocjach Serwisu oraz promujących produkty partnerów Administratora przesyłane mogą być  wszystkim użytkownika któży założyli konto na portalu www.erocuda.pl

§ 2 Definicje

Użyte w regulaminie zwroty oznaczają:

SERWIS - oznacza stronę internetową dostępną pod adresem www.erocuda.pl, wraz z treściami znajdującymi się na niej przeznaczonymi do korzystania przez Użytkowników zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
UŻYTKOWNIK - zarejestrowana osoba pełnoletnia, korzystająca z Serwisu www.erocuda.pl,
ADMINISTRATOR - osoba zarządzająca stroną internetową www.erocuda.pl
REJESTRACJA - prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego, akceptacja regulaminu Serwisu oraz potwierdzenie rejestracji drogą elektroniczną.
KONTO - status Użytkownika, który można uzyskać po przeprowadzeniu procedury rejestracji w serwisie
LOGIN - stworzone przez osobę Rejestrującą się w Serwisie, indywidualne i niepowtarzalne oznaczenie Użytkownika, składające się z liter i/lub cyfr.

§ 3 Wymogi techniczne

W celu prawidłowego i niezakłóconego korzystania ze Serwisu stacja użytkowa Klienta winna spełniać poniższe minimalne wymagania techniczne:

Łącze internetowe o przesyle danych 56.6k lub szybsze,
Procesor 1500 MHz lub o wyższych parametrach, Pamięć RAM – 256 MB,
System operacyjny – Windows 98, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7 lub Mac OS X
Włączona akceptacja plików cookies oraz Skryptów Java

Administrator nie jest zobowiązany do dostarczenia powyższych urządzeń i/lub oprogramowania.
Instalacja oprogramowania o którym mowa w ustępie 1 i 2 jest przedmiotem oddzielnej umowy licencyjnej pomiędzy Użytkownikiem a licencjodawcą.

W Serwisie wykorzystane są pliki typu cookies. Serwis wykorzystuje cookies ( małe pliki tekstowe ) do zapisywania pewnych informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies znacznie poprawiają sprawność korzystania z naszego Serwisu. Skasowanie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z naszego Serwisu, za co nie odpowiadamy.

§4. Zasady korzystania z Serwisu erocuda.pl


Użytkownikiem Serwisu może zostać każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, , która zaakceptowała postanowienia niniejszego regulaminu i zarejestrowała Konto w serwisie.
Rejestracja odbywa się za pomocą formularza, w którym Użytkownik podaje następujące dane:
- Adres e-mail
- Hasło
- Wybrany login
- Płeć
- Datę urodzenia
- Dane adresowe
- Krótki opis o swojej osobie

Warunkiem dokonania rejestracji jest zapoznanie się oraz zaakceptowanie postanowień Regulaminu.
Dokonując rejestracji Użytkownik wybiera unikalny login, poprzez który będzie identyfikowany w bazie danych serwisu erocuda.pl . Raz wybrany login nie może być zmieniany. Podczas rejestracji Użytkownik ponadto tworzy indywidualne hasło do swojego Konta. Jedyną osobą, która zna hasło jest Użytkownik i jest odpowiedzialny za jego za jego przechowywanie oraz zobowiązuje się nie przekazywać go osobom trzecim.
W czasie rejestracji Użytkownik zobowiązuje się podać własny adres e-mail, który będzie wykorzystywany do komunikacji pomiędzy nim a serwisem erocuda.pl . W szczególności na ten adres e-mail będą przesyłane nowe hasła do Konta Użytkownika w przypadku utraty przez Użytkownika hasła do konta w serwisie erocuda.pl

Akceptując regulamin wyrażasz zgodę na wysyłanie drogą meilową wszelakich informacji marketingowych przez serwis www.erocuda.pl oraz odsprzedaż swojego meila firmą trzecim w celach tylko i wyłącznie marketingowych. Aby zrezygnować z marketingu meili  napisz nam o tym na [email protected] usuniemy twego meila oraz twoje konto.

 

  • Oświadczam iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, poz. 883),
  • Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej.

Portal www.Erocuda.pl kożysta ze skryptu który umożliwia na odpisywaniu do użytkowników zachęcających wiadomości. Użytkownik nie ma żadnego obowiazku odpisywac na te wiadomości. 

Wiadomości wysyłane są tylko i wyłącznie w celu informacyjnym i reklamowy. 

§5 Zasady publikacji treści w Serwisie

Użytkownikom Serwisu zabrania się:

publikowania treści niezgodnych w polskim prawodawstwem, w szczególności treści propagujących przemoc oraz łamiących powszechnie przyjęte obyczaje, w tym zwłaszcza treści promujących lub propagujących zachowania seksualne wobec dzieci, a także zawierających treści obraźliwe;
umieszczania w Loginie danych kontaktowych, adresów innych stron www oraz wulgarnych słów;
reklamowania innych stron internetowych, produktów i usług na łamach Serwisu, np na forum, w komentarzach, danych profilowych. Zabrania się używania Konta Użytkownika w celach komercyjnych, np. o charakterze handlowym, reklamowym lub promocyjnym, bez zgody obługi serwisu erocuda.pl . Użytkownik zobowiązuje się informować obsługę serwisu o komercyjnym wykorzystaniu funkcjonalności oferowanych przez serwis erocuda.pl;
oferowania wysyłki filmów i zdjęć w zamian za jakiekolwiek korzyści materialne, w tym doładowania kont pre-paid czy też inne;
używania wulgarnego i obraźliwego słownictwa na łamach Serwisu,
publikacji danych kontaktowych w miejscach innych niż do tego wyznaczone
posiadania więcej niż jednego konta bez zgody Administratora
Dodatkowe wymagania dotyczące publikowanych zdjęć Użytkowników:

zabroniona jest publikacja zdjęć, do których prawa autorskie są zastrzeżone lub co do których Użytkownik nie posiada praw do publikacji;
zabroniona jest publikacja zdjęć na których są widoczne osoby trzecie, które nie wyraziły na to zgody a także zdjęć dzieci,
zabroniona jest publikacja zdjęć na których widoczne są dane kontaktowe lub adresy innych stron www,
zabroniona jest publikacja zdjęć, które mogą obrazić innych Użytkowników,
zabroniona jest publikacja zdjęć samochodów, zwierząt, krajobrazów itp na których niewidoczny jest właściciel Konta, w zdjęciach profilowych,
zabroniona jest publikacja zdjęć pornograficznych jako „Publiczne” w albumie głównym zwanym „ Zdjęcia profilowe”,
Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie treści oraz zdjęcia publikowane na swoim Koncie.

§ 6. Ograniczenie odpowiedzialności


Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane i publikowane przez Użytkowników. Treści umieszczane przez Użytkowników nie są poglądami i opiniami twórców Serwisu. Administrator zastrzega sobie jednak prawo do usunięcia treści zabronionych przez prawo, wulgarnych, obraźliwych lub w inny sposób naruszających zasady współżycia społecznego. Użytkownik zamieszczający treści zabronione może ponieść odpowiedzialność karną oraz cywilną względem Administratora bądź innych osób.
W przypadku napotkania w Serwisie treści , które mogą być sprzeczne z zasadami działania Serwisu lub sprzecznymi z prawem, prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail: [email protected]
Wszystkie zgłoszenia naruszenia zasad są dokładnie sprawdzane przez nasz zespół. W przypadku uznania, że treści publikowane przez Użytkownika naruszają zasady Regulaminu lub są sprzeczne z prawem, zostanie podjęte jedno lub więcej z następujących działań w zależności od stopnia naruszenia:
a) zablokowanie publicznego dostępu do konta Użytkownika, z pozostawieniem dostępu do treści konta jedynie jego Użytkownikowi wraz ze zobowiązaniem do niezwłocznego usunięcia tych treści;
b) zablokowanie Użytkownikowi dostępu do Konta;
c) usunięcie konta Użytkownika;
d) powiadomienie wymiaru sprawiedliwości.

e) po usunięciu konta z serwera administrtor serwisu nie ma obowiązku usunięcia adresu email użytkownika, adres email nadal może być przetwarzany do celów marketingowych

§7. Likwidacja Konta


Każdy zarejestrowany Użytkownik Serwisu ma prawo w dowolnej chwili usunąć Konto z bazy serwisu. Podczas likwidacji Konta dane i zdjęcia Użytkownika będą trwale usuwane z serwerów.
Naruszenie niniejszego Regulaminu może skutkować stałą blokadą dostępu do Konta, dlatego też prosimy o dokładne zapoznanie się z zasadami obowiązującymi na łamach serwisu i przestrzeganie ich. W razie wątpliwości dotyczących Regulaminu skontaktuj się z nami. Dane kontaktowe znajdziesz w zakładce Kontakt.


§8. Płatności za usługi erocuda.pl

Użytkownik ma możliwość zakupu wewnętrznej waluty Serwisu, zwanej Punktami, którą może opłacać dostęp do płatnych usług Serwisu oraz zakup konta VIP. Zakres tego dostępu oraz koszt ustala Administrator, który zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w tym zakresie według własnego uznania. Użytkownik ma też możliwość podarowania punktów innym Użytkownikom Serwisu. Punktów nie można wymieniać na gotówkę.
Dostęp do niektórych usług w Serwisie możliwy jest tylko po wykupieniu przez Użytkownika konta VIP. Zakres tego dostępu oraz koszt zakupu konta VIP ustala Administrator, który zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w tym zakresie według własnego uznania.
Po zakupieniu konta VIP lub Punktów Użytkownik nie może domagać się zwrotu wpłaconych za nie pieniędzy. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za błędnie wpisane dane, kod zamówienia lub numer SMS podczas dokonywania transakcji.
Użytkownikowi, któremu zablokowano lub usunięto konto za nieprzestrzeganie regulaminu lub zasad uczestnictwa nie przysługuje zwrot pieniędzy, które wydał na płatne usługi Serwisu.
Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.
Jeżeli w czasie 24 godzin od chwili zamówienia usługi przez SMS, Użytkownik nie otrzyma SMS-a zwrotnego, należy złożyć reklamację pod adresem https://www.dotpay.pl/reklamacja oraz [email protected] Reklamacje zostanie rozpatrzona w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania meila

Pełny regulamin usług i płatności serwisu dotpay znajdą Państwo tutaj

http://www.dotpay.pl/files/dotpay_regulamin_uslug_premium_pl.pdf

Istotne informacje dotyczące założonej usługi sms PREMIUM

Listę kodów

 

Aby skorzystać z tej usługi za pomocą telefonu zarejestrowanego w sieciT-mobile, Orange, Plus GSM, Play, Heyah, Sami Swoi należy wysłać SMS na numer

 

71955 o treści AP.EROCUDA1 Koszt SMS obciążającego rachunek użytkownika wynosi 1,23 PLN z VAT.
72955 o treści AP.EROCUDA2 Koszt SMS obciążającego rachunek użytkownika wynosi 2,46 PLN z VAT.
73955 o treści AP.EROCUDA3 Koszt SMS obciążającego rachunek użytkownika wynosi 3,69 PLN z VAT.
79955 o treści AP.EROCUDA9 Koszt SMS obciążającego rachunek użytkownika wynosi 11,07 PLN z VAT.

91995 o treści AP.EROCUDA18 Koszt SMS obciążającego rachunek użytkownika wynosi 23,37 PLN z VAT.

92595 o treści AP.EROCUDA25 Koszt SMS obciążającego rachunek użytkownika wynosi 30,75 PLN z VAT.

 Kup konto VIP na 15 dni za pomocą SMS

Aby skorzystać z tej usługi wyślij SMS o treści:
AP POGRZESZ9 lub AP.POGRZESZ9 na numer: 79955 koszt SMS tylko 9zł netto

Kup konto VIP na 6 miesięcy za pomocą SMS

Aby skorzystać z tej usługi wyślij SMS o treści:
AP POGRZESZ25 lub AP.POGRZESZ25 na numerów: 92595 koszt SMS tylko 25 zł netto


Aby skorzystać z tej usługi wyślij SMS o treści:
AP POGRZESZ5 lub AP.POGRZESZ5 na numer: 75955 koszt SMS to jedyne 5zł netto


Aby skorzystać z tej usługi wyslij SMS o treści:
AP POGRZESZ19 lub AP.POGRZESZ19 na jeden z numerów: 91995 Koszt SMS to jedyne 19zł netto

Na numer telefonu zostanie wysłany kod potrzebny do aktywacji usługi na stronie http://erocuda.pl/doladuj-konto

Usługę Premium SMS obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay

 

REGULAMIN USŁUGI I SERWISÓW SMS

FORMULARZ DO SKŁADANIA REKLAMACJI

 

§ 9. Postanowienia końcowe


Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.
W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Administrator poinformuje Użytkowników o wprowadzonych zmianach, dacie od której wejdą one w życie poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na stronie www.erocuda.pl
Użytkownik dokonuje akceptacji wprowadzonych do Regulaminu zmian poprzez korzystanie z Serwisu po dacie wejścia tych zmian w życie. W przypadku braku akceptacji zmian wprowadzonych do Regulaminu, Użytkownik może zrezygnować z korzystania z Serwisu i żądać usunięcia założonego w serwisie konta użytkownika.
W razie zmiany lub unieważnienia, wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą strony.
Administrator erocuda.pl zastrzega możliwość wystąpienia przerw w działaniu strony internetowej serwisu – w związku konserwacją , przebudową lub modernizacja serwisu. Użytkownicy serwisu erocuda.pl zostaną poinformowania o planowanych przerwach w działaniu strony z 7 dniowym wyprzedzeniem. Ponadto w przypadku przerw technicznych Serwis zamieści odpowiedni komunikat informacyjny na stronie serwisu erocuda, z oznaczeniem szacowanego czasu ograniczeń w dostępności strony. Serwis podejmuje starania , aby przerwy techniczne występowały jak najrzadziej oraz aby były jak najmniej uciążliwe dla jego klientów.

 

Zdjęcia osób w profilach są zaczerpnięte z ogólno dostepnych stron intrnetowych i nie są i nigdy nie były naszą własnością

Portal EroCuda.pl wykupił pełe prawa do kożystania z portalu , danych osobowych, oraz danych adresowych i kontaktowych z portalu www.igraszka.pl tym samym nabył prawo na wysyłanie informacji meilowych do użytkowników kont założonych na portalu www.igraszka.pl 


Erocuda.pl to najlepsze randki w Twoim miejscie na zywo!